תקנון

1. כללי
1.1. אתר goldbooks.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר הבית של חנות "גולדווסר ספרי לימוד וציוד משרדי". האתר משמש כחנות מקוונת למכירת ספרי לימוד חדשים ומשומשים ומוצרים נוספים.
1.2. האתר הינו בבעלות חברת רנדו השקעות בע"מ (להלן: "החברה") מרחוב חפץ חיים 9 פ"ת.
1.3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצידך הלקוח לתנאים אלה ככתבם וכלשונם. התנאים ניתנים לשינוי ע"י בעלי האתר בכל עת ללא מתן הודעה מראש, במידה ויעודכנו תנאי השימוש יופיע מידע על כך באתר.
1.4. השימוש בלשון זכר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד, כל האמור באתר מתייחס לנשים וגברים באופן שווה.
1.5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח לחברה וביחד עם שאר התנאים שיופיעו באתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. במקרה של סכסוך או מחלוקת בכל עניין שהוא הנובע משימוש באתר תהא סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א בלבד.

 

2. תנאי השימוש
2.1. השימוש באתר הינו לשימושו האישי והבלעדי של הגולש. הגולש מתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים ומלאים על עצמו כפי שמופיע בטופס הזמנת מוצרים.
2.2. לקוח מתחת לגיל 18 או הזקוק לקבל הסכמת צד ג' כלשהו המעוניין לבצע פעולה של קניה/מכירה באתר מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת הוריו או האפוטרופוסים או כל צד שלישי האחראי עליו.

 

3. רכישת/מכירת מוצרים באתר
3.1. באתר ניתן לרכוש ספרי לימוד חדשים ו/או משומשים ומוצרים נלווים וכמו כן ניתן להציע למכירה ספרים משומשים לחברה.
3.2. באתר מוצעים למכירה רשימות ספרים כפי שנמסרו לחברה ע"י מוסדות החינוך הרלבנטיים. איננו יכולים להיות אחראים על תוכן המידע שנמסר לנו ועל מידת עדכניותו, עם זאת אנו עושים כל מאמץ לעדכן את המידע מיד עם קבלת העדכון. מוצרים אחרים הנמכרים באתר מתעדכנים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
3.3. ספרי לימוד משומשים ניתן לרכוש רק אם יש אפשרות כי הם מצויים במלאי. מלאי הספרים המשומשים מתעדכן ללא הרף ולחברה אין שליטה על המצאי שכן תלויה במכירה של לקוחות פרטיים לחברה לפיכך החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הספרים ואינה מתחייבת לספק ספרים ו/או מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה ומוצר שהוזמן אזל מהמלאי, למרות שמופיע באתר או שהרכישה לא אושרה ע"י חברת האשראי, החברה תשלח הודעה מתאימה ללקוח בדואר האלקטרוני (כפי שנמסר בעת ההזמנה) או בטלפון והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. והיה ומסיבה כלשהיא יחויב הלקוח בגין עסקה שלא סופקה יידע הלקוח את החברה ואנו נדאג לזכותו כנגד הצגת אסמכתה מתאימה.
3.4. החברה לא מתחייבת לרכוש ספרי לימוד משומשים שהתברר כי נגרעו מרשימות הספרים. החברה לא מתחייבת לרכוש כל כמות של ספרים משומשים אשר יוצעו לה ויכולה להפסיק לרכוש ספרים משומשים בכל עת וללא הודעה מראש. לא ניתן רק למכור לאתר ספרים משומשים ללא קנייה במקביל של ספרים ו/או ציוד.
3.5. התמורה ללקוח בגין מכירת ספרים משומשים לאתר תהיה בזיכוי לרכישת כל פריט באתר או בחנות "גולדווסר ספרי לימוד". גובה הזיכוי הוא 25% מהמחיר הרשמי של ספר חדש.
3.6. את הספרים המשומשים שהינך מעוניין למכור יש למסור לשליח שיגיע עם מוצרים שהוזמנו על ידך או במידה ולא רכשת מוצרים ישלחו על ידך בדואר רשום או ע"י שליח, החיוב יהיה על פי מחירון המשלוחים כפי שמופיע באתר. החברה תיידע אותך תוך 10 ימים מקבלת הספרים בחברה על כל ספר שנמצא כלא ראוי למכירה. ספרים שנמצאו כלא ראויים למכירה לחברה יוחזרו לך במידה ותהיה מעוניין בכך ותודיע על כך לחברה. החזרה ע"י שליח או בדואר תחוייב בהתאם למחירון המשלוחים שבאתר. החברה מתחייבת לשמור ספרים שנמצאו כלא ראויים לתקופה של 45 יום ממועד מסירת ההודעה לאחר מועד זה אם לא בקשת את הספרים בחזרה החברה תראה אותך כמי שויתר על הספרים.
3.7. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלותך וניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט דיינרס קלאב). את פרטי הכרטיס יש להזין בטופס ההזמנה במקום המיועד לכך. כל הפרטים יועברו לשרת מאובטח בפרוטוקול הצפנה מסוג SSL למניעת פענוח הנתונים ע"י גורם חיצוני. במידה ולא תרצה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האתר, תוכל לעשות זאת באמצעות הטלפון 03-9032929.
3.8. הלקוח מתבקש למלא בטופס ההזמנה את כל הפרטים החייבים במילוי במדויק. אי הקפדה על כך יביאו לכך שההזמנה לא תטופל ע"י החברה ולא תעמוד ללקוח הזכות לדרוש פיצוי מהחברה בשל כך. ההזמנה תושלם סופית רק לאחר אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.
3.9. במידה והצעת למכור ספרים משומשים לאתר כנגד זיכוי, מחיר סופי של העסקה יקבע רק לאחר קבלת הספרים בחברה ולאחר שייבדקו ויימצאו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כמתאימים למכירה כספרים משומשים.

3.10. מכירת ספרים משומשים לאתר אפשרית רק בין התאריכים 20/8 - 1/7 בכל שנה קלנדרית.

 

4. מחירים
4.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן צוין אחרת.
4.2. המחיר התקף ביחס להזמנה שבצעת הוא זה שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת לפי שיקול דעתה.
4.3. אל המחיר באתר יתווספו דמי משלוח ע"פ מחירון המשלוחים המופיע באתר.
4.4. החברה מקפידה לבדוק את נכונות המחירים, למרות זאת יתכנו טעויות בהצגת המחירים. במקרה כזה נפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה לעדכנך במחיר הנכון ולקבל אישורך לביצוע ההזמנה במחיר המעודכן. והיה ולא נקבל אישור תוך 4 ימי עסקים או אם תסרב לעדכון ההזמנה לא נחויב לספק את ההזמנה ולך לא תהיה כל טענה או זכות לתביעה כלפי החברה.

 

5. מועדי אספקה ומשלוחים
5.1. ההזמנה תסופק באמצעות חברת שליחויות שתיבחר ע"י החברה לכתובת שתצוין בעת מילוי טופס ההזמנה(בישראל בלבד) אלא אם כן צוין אחרת.
5.2. עלות המשלוח תהיה כמצוין בטופס ההזמנה.
5.3. ההזמנה תסופק במסגרת המועדים המופיעים באתר. חישוב מועד האספקה יחל מהשלמת ההזמנה ועל פי ימי עסקים שנהוגים בישראל.
5.4. במקרה שהפרטים שבהזמנה לא היו מדויקים ועקב כך לא נמסרה ההזמנה במועד או הוחזרה לחברה, יחויב הלקוח בכל תשלום בגין הטיפול הנוסף בהזמנה.


6. ביטולים והחזרות
6.1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו באתר תוך 14 ימים מיום מסירתם. את המוצר ישלח הלקוח על חשבונו אל כתובת החברה (חפץ חיים 9, פ"ת) כשהוא במצב זהה למצב שבו נמסר לו. במקרה שהמוצר הוחזר עקב פגם או טעות בביצוע ההזמנה, יזוכה הלקוח ללא דמי ביטול. במקרה אחר יחויב הלקוח בדמי המשלוח בלבד.

6.3. מובהר כי ביטול הזמנה יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.
6.4. מובהר בזאת כי מוצר שיוחזר לא במצב זהה למצב שבו נמסר או לאחר 14 ימים לא יינתן זיכוי בגינו.

6.5. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, החברה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד האתר במקרה כאמור.
6.6. ניתן להחליף מוצר שנרכש באתר במוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר המוצר המוחלף. על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה על חשבונו כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו.

 

7. הפסקת פעילות באתר / ביטול מכירות
7.1. לחברה הזכות להפסיק את הפעילות באתר או לבטל הזמנה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה בו בוטלה הזמנה שלקוח חויב בגינה, יוחזר ללקוח הסכום שבו חויב. במקרה כזה לא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה כלפי החברה.


8. הגבלת אחריות
8.1. אחריות בעלי האתר למוצרים הנרכשים מהחברה בעקבות השימוש בשירותי האתר מוגבלת לתחום מדינת ישראל ובהתאם לנוהלי האחריות הקיימים בפועל בחברה.
8.2. המשתמש באתר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבעלי האתר שעשויה לנבוע ו/או הנובעת כתוצאה משימוש באתר. השירות באתר מוצע בתום לב כמות שהוא (AS IS) החברה תראה עצמה כמי שמלאה את חובותיה כלפי המשתמש עם ביצוע ההזמנה ו/או עם מתן הזיכוי בגין רכישת /מכירת המוצרים המבוקשים והיא לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, קווי תקשורת או שרתים אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. התמונות של המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
8.3. החברה עושה כל מאמץ לספק את הספרים ו/או המוצרים המוזמנים כשהם במצב טוב ובר שימוש. אך עם זאת, במקרה שהספרים המוזמנים משומשים אין החברה אחראית לטיב הספרים ולקונה עומדת הזכות להחליפם או להחזירם כאמור באתר.
8.4. החברה תמלא חובתה כלפי הלקוח עם מסירת המוצרים שנרשמו בטופס ההזמנה. אין החברה אחראית בגין תקלות, שיבושים או איחורים במשלוח ובלבד שציינה על גבי החבילה את הפרטים המלאים של הלקוח כפי שמסר בהזמנה. כמו כן לא תישא החברה בכל אחריות כתוצאה מפגם שנגרם למוצר לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט כי רשלנות החברה גרמה לנזק. במקרה כזה יוגבל סכום אחריות החברה לסכום ההזמנה כפי שמופיע בטופס ההזמנה.

 

9. קניין רוחני וזכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים באתר שמורות לחברת רנדו השקעות בע"מ - עיצוב גרפי, אייקונים, תוכנה, קודי מחשב, תמונות, הצגה מילולית וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר הינם רכושם הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתנה הנהלת האתר הסכמתה מראש ובכתב.

 

10. הצהרת פרטיות

10.1. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

10.2. החברה פועלת בכל האמצעים על מנת להגן על פרטיותך. המידע האישי שמסרת בביקורך באתר משמש אותנו לצרכים פנימיים בלבד ועל מנת לטפל בהזמנתך ולא יועבר לצד שלישי אלא בהסכמתך. אינך חייב לפי חוק למסור את פרטיך האישיים, אך ללא מסירתם לא נוכל לבצע את ההזמנה באמצעות האתר, במקרה כזה ניתן להשלים את ההזמנה בטלפון 03-9032929. החברה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בע"פ על כל מידע על מבצעים או חידושים באתר, למעט אם נאסר הדבר על ידך מפורשות בהודעה בדואר אלקטרוני, פקס, מכתב או בע"פ.

10.3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

 

11. שונות
11.1 תקנון זה מהווה בסיס משפטי לכל דיון בין לקוח לחברה. התקנון מפרט את חובות החברה כלפי הלקוח ואת זכויותיו בקשר לכל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר.
11.2 החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
11.3 בכל מקרה של סתירה בהוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.
הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.

 

12. שאלות ובירורים

לשאלות ובירורים בכל נושא ניתן לפנות לחברה באמצעות המייל: info@goldbooks.co.il  או בטלפון: 03-9032929.

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות