נא כתבו את כתובת האימייל שלכם

לחיצה על הקישור באימייל שתקבלו תאפשר את שחזור ההזמנה

דף הבית | אודותינו | שאלות ותשובות | משלוחים | תקנון האתר | תקנון מועדון לקוחות | איך קונים | צרו קשר
סה"כ קניות
0.00 ש"ח
סה"כ מכירה
0.00 ש"ח
תיקים קלמרים

שלום אורח

זכור אותי   שכחתי סיסמא

נא כתבו את האימייל שלכם

הרשמה לניוזלטר

רוצה לקבל את כל המבצעים וההנחות לפני כולם?

  שירות לקוחות:
03-9032929

תקנון מועדון לקוחות "גולדווסר" ספרי לימוד וציוד משרדי לביה"ס

תקנון מועדון הלקוחות "גולדווסר" לשנת 2017

בכל שנה קלנדרית יפורסם תקנון עדכני לאותה שנה

1.כללי

מועדון לקוחות "גולדווסר" (להלן - "גולדווסר" או "החברה" ו- "מועדון הלקוחות" או "המועדון" בהתאמה) מנוהל ומופעל ע"י רנדו השקעות בע"מ. החברה מציעה לציבור לקוחותיה להצטרף למועדון הלקוחות של "גולדווסר" - וליהנות ממגוון הנחות והטבות הניתנות רק לחברי מועדון הלקוחות (להלן - "חבר המועדון" או "החבר").

מובהר כי מועדון לקוחות"גולדווסר" הינו מועדון לקוחות של החברה. הרישום של לקוחות באתר GOLDBOOKS אינו מהווה חברות גם במועדון זה. על מנת להיות חבר מועדון "גולדווסר" יש להירשם באופן ספציפי למועדון הלקוחות הזה בהתאם להוראות התקנון.

 

2.מי זכאי להירשם כחבר המועדון

2.1 כל אדם זכאי להירשם כחבר מועדון, וזאת לאחר הליך הצטרפות כאמור בסעיף 3 להלן. בעצם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מסכים החבר להוראות תקנון זה.

2.2 השימוש בכרטיס הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד, אשר אינם לקוחות עסקיים.

2.3 כל לקוח רשאי להצטרף פעם ב-12 חודשים רצופים.

 

3.ההצטרפות למועדון הלקוחות

3.1 ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ולבצע את הפעולות הכלולות במסגרת החברות בו, כדלקמן:

3.1.1 כל אדם הזכאי להירשם כחבר המועדון, רשאי להיכנס לחנות גולדווסר (חפץ חיים 9,פ"ת) ולבקש להירשם כחבר במועדון ולמלא את פרטי ההצטרפות הנדרשים על גבי טופס ההצטרפות (להלן - "טופס ההצטרפות").

3.1.2 יובהר, הצטרפות לרשימת דיוור ישיר של גולדווסר איננה מזכה בהצטרפות למועדון הלקוחות אשר אליו ניתן להצטרף בחנות גולדווסר בלבד ולא באתר האינטרנט של גולדווסר:GOLDBOOKS, אלא אם הדבר צוין אחרת על ידי גולדווסר.  

3.1.3 ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום וזאת למשך 12 חודשים (להלן - "דמי ההצטרפות"). תשלום דמי ההצטרפות עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גולדווסר, ולחברה תעמוד הזכות להאריך את תוקף החברות על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל לקוח שיבצע רכישה במהלך שנת חברותו במועדון גולדווסר, תתארך חברותו באופן אוטומטי בשנה אחת נוספת

3.1.4 חבר המועדון אחראי לעדכן את גולדווסר בכל שינוי שיחול באיזה פרט מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההצטרפות, ובכלל זה, כתובת הדואר האלקטרונית שלו, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין גולדווסר לבין חבר המועדון. גולדווסר לא תהא אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. העדכון יעשה בכתובת המייל- info@goldbooks.co.il.

3.1.5 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים: שם ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה ותאריך.

לגולדווסר הזכות לבטל את המועדון בהתראה של 6 חודשים לחבר המועדון וזאת על מנת שינצלו את צבירת הנקודות במועדון. לאחר מכן כל הנקודות שלא נוצלו ימחקו וכל זאת בכפוף לסעיפים 3.1.9-3.1.10 להלן.

3.1.6 כמו כן, במעמד ההצטרפות יציין הלקוח על גבי טופס ההצטרפות כי הוא מסכים לקבל דיוור ישיר מגולדווסר.

3.1.7 יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על חבר המועדון ולא תשמע כל טענה כלפי גולדווסר לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי החבר המועדון.

3.1.8 חבר מועדון שחברותו אושרה יקבל מספר חבר אישי (להלן - "מספר חבר המועדון").   

3.1.9 החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את חברותו של חבר המועדון. במידה ובוטל, בזמן שהוא פחות מ-6 חודשים מיום ההצטרפות, יוחזר התשלום לחבר. מעל 6 חודשים מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי ההצטרפות. ההחזר מותנה באי ניצול הטבת הצטרפות.

3.1.10 ביטול החברות במועדון על ידי חבר המועדון מרצונו החופשי לא תזכה את חבר המועדון בקבלת תשלום דמי ההצטרפות או זיכוי בגין הנקודות שצבר אשר יתבטלו עם ביטול החברות במועדון.

3.1.11 הצטרפות למועדון הלקוחות תזכה את חבר המועדון בזכאות  לקוד קופון הנחה למימוש בקניית מוצרים באתר GOLDBOOKS לחודשים יוני עד אוגוסט בלבד בכל שנה קלנדרית.

יובהר, לא ניתן יהיה לצבור נקודות או לממש נקודות ברכישת מוצרים במסגרת מבצעים מיוחדים עליהם תחליט מראש גולדווסר.

3.2 גולדווסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בכל עת, את דמי חידוש המועדון. יובהר כי, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר ו/או להנחה כלשהם בגין דמי ההצטרפות ששילם.

3.3 יובהר כי קיימות פעולות והטבות מטעם המועדון אשר ניתן לממשן רק בהגעה פיזית לחנות גולדווסר.

3.4 בסיומו של הליך ההצטרפות למועדון, כל חבר יקבל מספר חבר מועדון שיהווה את "תעודת הזהות" שלו, ובאמצעותו יתאפשר לו לבצע את הפעולות ולממש את ההטבות השונות בהן הוא מעוניין במסגרת חברותו במועדון.

3.5 לאחר הליך הצטרפות למועדון, כאמור לעיל, ניתן לבצע את הפעולות הכלולות במסגרת החברות בו (כגון צבירת נקודות ומימוש הטבות), בהתאם להנחיות המופיעות בתקנון זה ועלוני מידע הנמצאים בסניפי גולדווסר (לא כולל אתר האינטרנט של גולדווסר).

3.6 כל חבר יהיה זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה בכתב, תוך 14 ימי עסקים, מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו במועדון לקוחות גולדווסר במייל info@goldbooks.co.il. יובהר, כי אין בביטול החברות כאמור כדי להקנות זכות להשבת דמי הצטרפות, ובעת ביטול החברות ימחק באופן אוטומטי כל סכום נקודות שנצבר בחשבון חבר מועדון לקוחות גולדווסר.

3.7 החברות במועדון הינה אישית ואין להעבירה או להרשות שימוש על ידי אחר, למעט שימוש של בני משפחה מדרגה ראשונה.

3.8 הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההצטרפות ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

4.החברות במועדון

4.1 במסגרת החברות במועדון זכאי כל חבר לצבור נקודות לצורך קבלת הטבות בלעדיות, וליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי גולדווסר, הכל בתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. גולדווסר שומרת לעצמה את הזכות להציע הטבות שונות לחברי מועדון שונים, בין אם מדובר באותו שווי מימוש נקודות ובין אם לא. עצם הצטרפות למועדון מהווה הסכמה לאמור לעיל, וחברי המועדון לא יעלו כל טענה כנגד גולדווסר בעניין זה.

4.2 גולדווסר תהיה רשאית בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק את הפעלת המועדון (באופן זמני או לצמיתות) ו/או לשנות את מדיניותו ו/או תנאי החברות בו (וכן שינוי הוראות תקנון זה), לרבות שינוי ו/או הפסקת ו/או החלפת שיטת צבירת הנקודות, שינוי ההטבות המוצעות במסגרת המועדון, היקפן, שוויון, תנאי הזכאות להן, אופן ותנאי מימושן (כגון הגבלת התקופה בה ניתן לממש הטבה, קביעה כי הטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, קביעה כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה אחרת כלשהי ועוד) וכיו"ב.

4.3 השימוש בהטבות המועדון, ובין היתר במימוש נקודות, הטבת הצטרפות והטבת יום הולדת (כמפורט להלן), מותנה בזיהוי החבר במעמד הקניה וזאת על ידי אמצעי זיהוי כגון רישיון נהיגה או תעודה מזהה. לא תשמע כל טענה כלפי גולדווסר לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אי אפשרות לזיהוי החבר.

4.4 מבלי לפגוע באמור לעיל, על החבר לפנות לשירות הלקוחות בכל מקרה שבו ידוע לחבר כי נעשה שימוש לרעה ו/או שימוש שלא באישורו במספר חבר המועדון ו/או מספר תעודת הזהות שלו.

 

5.צבירה ומימוש נקודות

5.1 צבירת נקודות תבוצע באופן הבא:

5.1.1 כל רכישה של מוצרי גולדווסר תזכה את חבר המועדון בנקודות בסך של 7% משווי הרכישה נטו, לאחר ניכוי הנחות, מבצעים וזיכויים למעט מוצרים שיפורסמו מעת לעת. גולדווסר שומרת לעצמה את הזכות לבטל בעתיד כפל הנחות וצבירה על מבצעים.

5.1.2 צבירה ומימוש נקודות לא תינתן בדיעבד, אלא רק בעת ביצוע העסקה.

5.1.3 צבירת הנקודות תחל ממועד הצטרפותו של החבר למועדון גולדווסר. 

5.1.4 גולדווסר רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז הנקודות הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

5.2 חישוב צבירת הנקודות יערך בעבור כל חשבון מועדון בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד קניות ו/או נקודות שנצברו בחשבונות לקוחות שונים. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בחשבון החבר, כפוף לאמור בסעיף 3.7.

יצויין, רק לקוח אשר רכש את המוצר באופן חוקי יהיה זכאי לקבל את הנקודות ולממש את ההטבות הניתנות בגינו, כפוף לאמור בסעיף 3.7. 

5.3 יובהר שוב כי גולדווסר רשאית לשנות, בכל עת, את כמות צבירת הנקודות משווי העסקה שמזכה ברכישת מוצרי החברה. כאמור בסעיף זה רשאית החברה להוסיף, להפחית או לשנות את הפעולות המזכות את החבר בקבלת נקודות ו/או להתנותן בתנאים ולבצע כל שינוי אחר במנגנון הנ"ל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על החבר להתעדכן בשינויים אלה באמצעות תקנון זה ופרסומי החברה.

5.4 מימוש נקודות יבוצע באופן הבא:

5.4.1 תנאי למימוש נקודות המועדון מותנה בהתקיימות שני תנאים מצטברים:

5.4.1.1 חברות במועדון "גולדווסר" בתוקף.

הנקודות במספר חבר מועדון יהיו בתוקף למשך 12 חודשים בלבד מיום צבירתן, לאחר מכן נקודות אלה ימחקו ממספר חבר מועדון, זאת ככל שהחברות לא תוארך לפני תום מועד סיום החברות.

ככל וחבר המועדון ביצע במהלך שנת חברותו במועדון רכישת מוצרים, חברותו תחודש באופן אוטומטי.

יובהר, לא ניתן יהיה לצבור נקודות או לממש נקודות ברכישת מוצרים במסגרת מבצעים מיוחדים עליהם תחליט מראש גולדווסר.

חבר המועדון יהיה זכאי לצבור חלקי נקודות בהתאם לאחוז משווי העסקה נטו, ולממש  רק נקודות בסכום עגול, יתרת חלקי הנקודות יוותרו במועדון הלקוח..

רק לאחר שהתממשו שני תנאי הסף לעיל, חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות אשר נצברו לזכותו במספר המועדון, בהתאם להוראות להלן.

5.4.2 כל נקודה שצבר חבר המועדון, בכפוף לאמור בתקנון זה, ניתנת למימוש לרכישה בחנות גולדווסר במעמד הרכישה (לא כולל רכישות באמצעות אתר האינטרנט של גולדווסר או באמצעות התקשרות עם שירות לקוחות), כך שכל מימוש של נקודה אחת שווה לשקל אחד ממחיר הרכישה, לא כולל כפל מבצעים והנחות.

5.4.3 רכש חבר המועדון מוצרים לעצמו או כמתנה באמצעות מימוש הנקודות, והוא או מקבל המתנה החזיר את המוצר לחנות גולדווסר וביקש להחליף או לקבל זיכוי, זכאי הן מקבל המתנה או הרוכש לקבל זיכוי מלא על מחיר המוצר שמוחזר.

5.4.4 רכש חבר המועדון מוצרים לעצמו או כמתנה באמצעות מימוש הנקודות, והוא או מקבל המתנה החזיר את המוצר לחנות גולדווסר וביקש החזר כספי, זכאי הרוכש כי יוחזרו הנקודות לחשבון המועדון. אמצעי תשלום אחר, יוחזר בכפוף להוראות החוק. ככל ומדובר במקבל המתנה הרי שהוא זכאי בעד החזרת המתנה לקבלת זיכוי בגין הנקודות שמומשו, ככל ויתרת הסכום שולמה בכסף, יוחזר התשלום באותו אמצעי תשלום.

5.4.5 ברור יתרת הנקודות במועדון לזכות החבר ניתן לעשות בחנות גולדווסר.

5.4.6 הזכות למימוש הנקודות והטבות המועדון כפי שיפורטו להלן מותנית בחברות בת תוקף. על כן, חבר מועדון שחברותו פגה, לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון או את ייתרת הנקודות בחשבונו.

5.4.7 זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות ייעשה על פי נהלי ההחזרות והחלפות של גולדווסר ובהתאם לדין וכפי שיעדכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של גולדווסר.

5.4.8 בהחזר כספי או הוצאת זיכוי בעבור קניה שבה נצברו נקודות (להבדיל מרכישה שבוצעה במימוש נקודות) יבוצע קיזוז של הנקודות שנצברו לזכות חבר המועדון, במידה ולחבר המועדון לא תהיה יתרה מספקת לקיזוז בנקודות יופחת שווה ערך מההחזר הכספי. מובהר כי לא תהיה אפשרות של החזר כספי בעד נקודות.

5.4.9 בהחזר כספי ו/או זיכוי יוחזרו לחבר המועדון הנקודות שמימש באותה קנייה (ולא יוחזר כסף בגין מימוש הנקודות).

5.4.10 חבר מועדון הטוען לכמות נקודות הגבוהה מהכמות הרשומה במספר המועדון, יציג חשבוניות התומכות בטענותיו.

5.4.11 במקרה של פטירת חבר מועדון, חשבון המועדון והנקודות שנצברו במועדון יתבטלו ויפקעו או בהתאם לדרישה יועברו לבן משפחה מדרגה ראשונה.

 

6.מעקב אחר "החשבון האישי"

6.1 כל חבר יוכל לעקוב אחר כמות הנקודות שנצברו באמצעות פניה לחנות גולדווסר.

 

7.קבלת הטבות

7.1 במהלך החברות במועדון הלקוחות זכאי חבר המועדון לקבל הטבת יום הולדת (להלן - "ההטבות") שמימושן יהיה בהתאם לאמור להלן ומותנה בהצגת בזיהוי חבר המועדון בהצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה.

7.2 גולדווסר שומרת לעצמה הזכות לשנות את שווי ההטבות המצוינות להלן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים רשאית גולדווסר להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש ההטבות.

7.3  הטבת יום הולדת

7.3.1 חבר המועדון זכאי בחודש הלועזי של יום הולדתו להטבת יום הולדת משתנה הניתנת למימוש בקניה בחנות גולדווסר. ההטבה ניתנת למימוש במהלך החודש הקלנדרי של יום ההולדת בלבד ובקניה אחת בלבד אשר אינה ניתנת לפיצול. ההטבה תקבע בהתאם לשיקול דעתה של גולדווסר.

7.3.2  חבר המועדון רשאי לממש במקביל הן את הטבת היום הולדת והן את הנקודות שנצברו.

7.3.3  מימוש הטבת יום ההולדת תתאפשר גם במהלך מבצעים והנחות בחנות גולדווסר.

7.3.4  מימוש הטבת יום ההולדת אינה מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.

7.4 תשומת הלב כי ההטבות ניתנות למימוש בתנאים שונים (כגון מימוש בחנות בלבד, קבלת ההטבה (או שובר) באמצעות דואר/ SMS/ מייל וכיו"ב) ועל חבר המועדון לבדוק את תנאי המימוש הרלבנטיים לכל הטבה טרם מימושה. כן, מובהר כי אי עמידה בתנאי המימוש המפורטים בהטבה שוללת את הזכאות לקבלתה.

7.5 ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה, וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או לכל הטבה אחרת.

7.6 מובהר שוב, כי גולדווסר רשאית בכל עת לשנות את ההטבות הניתנות במסגרת החברות במועדון - לרבות היקפן, שווין, התנאים לזכאות להן, התנאים למימושן, אופן מימושן וכיו"ב.

7.7 הטבות נוספות

חבר המועדון זכאי להטבות נוספות ככל שתחליט עליהן גולדווסר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאשר יתכנו הטבות שונות לחברי מועדון שונים.

 

8.תנאי השתתפות

8.1 צבירת הנקודות, קבלת ההטבות וביצוע כל הפעולות הכלולות במועדון הלקוחות, תתאפשר רק במהלך תקופת החברות בו.  

8.2 רק חבר מועדון אשר מילא את מלוא הפרטים הנדרשים ואשר פרטיו הוזנו במלואם במערכת החברה, והונפק לו מספר חבר מועדון, יהיה זכאי להיות חבר במועדון - לרבות לצבור נקודות ולממש את ההטבות בכפוף להוראות סעיף 7 לעיל.

8.3 רק חבר מועדון אשר פועל בכל הקשור לחברותו במועדון באופן חוקי (לדוגמא רכש מוצר המזכה בנקודות באופן חוקי) ובהתאם להוראות תקנון זה והוראות גולדווסר, כפי שיעודכנו מעת לעת, יהיה זכאי לקבל את הנקודות ולממש את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון.

 

9.ביטול/ הגבלת חברות במועדון

9.1 כל חבר מועדון יהיה רשאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת חברותו לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב לגולדווסר בכתובת רחוב חפץ חיים 9 פ"ת, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@goldbooks.co.il או באי חידוש חברותו במועדון לאחר תום תקופת חברותו.

9.2 יוזכר, ביטול החברות במועדון על ידי חבר המועדון, מרצונו החופשי, לא תזכה את חבר המועדון בקבלת תשלום ההצטרפות במידה והיה כזה..

9.3 גולדווסר רשאית לשלול מראש ו/או להפסיק ו/או להגביל ו/או להתנות את חברותו של כל חבר במועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי (לדוגמא, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כלפי חבר אשר פעל במרמה/ באופן שאינו ראוי/ באופן כלשהו המנוגד להוראות תקנון גולדווסר ו/או הדין וכיו"ב).

 

10.אחריות

10.1 גולדווסר אינה אחראית לפעילות התקינה של מערכות המחשב ו/או המוקד הטלפוני ו/או רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או הסלולארית ו/או מערכת התקשורת ו/או חברת תקשורת אחרת, ולכל פגם ו/או תקלה ו/או טעות ו/או כשל אחר בקשר עם הפעלת המועדון ו/או מימוש החברות בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גולדווסר אינה נושאת באחריות כלשהי בגין אי קליטה או קליטה משובשת של פרטים הנמסרים על ידי החבר/ המועמד לחברות ו/או אי רישום של פרט מפרטיו של מועמד לחברות כחבר ו/או אי הוספת נקודות לחשבון החבר ו/או טעויות בכמות הנקודות הרשומה בחשבון החבר או טעויות אחרות כלשהן בחשבון המועדון של החבר וכיו"ב, שיכול ומנעו מהחבר/מועמד לחברות מלהרשם כחבר ו/או לממש את חברותו במועדון (לרבות להשתתף במבצע כלשהו במסגרת המועדון או לקבל הטבה כלשהי במסגרת האמור וכיו"ב).

 

10.2 מבלי לגרוע מכל הוראות תקנון זה, במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של מועדון הלקוחות בכלל ו/או להפעלתו, יינתן שיקול דעת מלא לגולדווסר להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר את הפעלת המועדון באמצעותן נעשה בו שימוש או לבצע כל פעולה אחרת  בקשר למועדון הלקוחות.

10.3 החברים במועדון והמעוניינים להיות חברים בו מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד גולדווסר בכל הקשור למועדון ולאמור בתקנון זה, לרבות צבירת הנקודות ומימושן.

 

11.פרטיות

11.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

11.2 החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין חברה; אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - חברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; אם תועלה טענה או יתעורר החשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי חברה בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

11.3 חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

11.4 חברי מועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או שמעוניינים להסיר עצמם מרשימת התפוצה של החברה; ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך למנהל המועדון (בכתובת המייל info@goldbooks.co.il, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או גולדווסר יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, וגולדווסר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון בלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

12.שימוש בפרטים ודיוור

12.1 בהצטרפותו של חבר למועדון הלקוחות הוא נותן את הסכמתו כי פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו מעת לעת לגולדווסר וכן כל פרט הנוגע לחבר ולרכישותיו אשר הצטבר בידי החברה (להלן - "הפרטים"), יכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה (להלן - "מאגר המידע") וכי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסרו שימוש לצורך דיוור לחבר בדיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב) כל מידע הנוגע לחברה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכן למסור את הפרטים לכל צד שלישי למטרת קידום פעולותיה ומכירותיה של החברה וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

 

13.פניות לבירורים

13.1 לבירורים ושאלות ניתן לפנות לגולדווסר באמצעות טל': 03-9300828 וכן באמצעות  דוא"ל: info@goldbooks.co.il .

 

14.שונות

14.1 נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי גולדווסר ברחוב חפץ חיים 9,פ"ת  וכן יפורסם באתר האינטרנט ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

14.2 גולדווסר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. חברי המועדון מתבקשים לקרוא את הוראות התקנון ולהתעדכן בשינויים שנעשו בו (ככל שנעשו).

14.3 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם המועדון (לרבות לגבי מבצעים שיתקיימו במסגרת המועדון והטבות הניתנות מכוחו), תגברנה הוראות תקנון זה.

14.4 בכל מקום בתקנון בו כתוב "גולדווסר" או "החברה" הכוונה גם למנהלי ומפעילי מועדון הלקוחות לכל מי מטעמה.

14.5 חברי המועדון מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את גולדווסר ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למועדון ו/או לחברות במועדון ו/או להצעות גולדווסר בקשר אליו ו/או לתקנון ו/או לתקלות וטעויות כלשהן בקשר לפעילות במועדון ומוותרים על כל טענה בקשר עם כך.

14.6 עובדי גולדווסר אינם רשאים להחזיק ו/או להשתמש ו/או לצבור נקודות בחשבון מועדון, וככל שהחשבון כאמור נמצא בידיהם ו/או בבעלותם, עליהם להשיבו לגולדווסר. מובהר כי קרובי משפחה של עובדי גולדווסר יוכלו להיות חברים במועדון לקוחות גולדווסר ולצבור ולממש נקודות כאמור בתקנון זה. 

סלולר